Боље Организована Рециклажa 2013

Активности пројекта

 1. Образовне и стваралачке радионице на којима ће бити израђени предмети од рецикабилног отпада  у Установи за предшколско образовање „Бамби“, ОШ „3. Октобар“, „Душан Радовић“, „Ђура Јакшић“, Техничкој школи, Студентском центру, Народној библиотеци, Музеју у пролећном (април -мај) и јесењем периоду (септембар-октобар) по програму дефинисаном и потврђеном током реализације претходног програма ОПЛАНЕТИ СЕ у  2012. (програм "Оживи отпад")
 2. Изложбе најбољих остварених радова од отпада у свакој школи (Установи за предшколско образовање „Бамби“, ОШ „3. Октобар“, „Душан Радовић“, „Ђура Јакшић“, Техничкој школи, Студентском центру,  Народној библиотеци, Музеју)  два пута: на крају другог полугодишта школске 2012/13 и на крају првог полугодишта  школске 2013/14 године

 3. Изложбе најбољих радова из свих школа два пута у току године крајем школских полугодишта у оквиру програма Еколошки дани Бора 2013. (Светски дан заштите животне средине и Светски дан еколошких покрета)
 4. Конкурс за најбоље литерарне, ликовне,  фото радове и постере на тему рециклаже у току априла
 5. Изложба најбољих радова – крај априла 2013., поводом Дана  планете Земље у Народној библиотеци
 6. Такмичење школа, НВО и др. заитересованих институција у сакупљању рецикабилног отпада , пролећно (април - јуни) и јесење (септембар - новембар)  
 7. Централна општинска  манифестација (карневал,  отворени атеље, улична представа,перформанс и др.) – мај/јуни
 8. Промотивни наступ на Симпозијуму о рециклажним технологијама и одрживом развоју – почетак  јула у Хотелу  на Борском језеру
 9. Редовно ажурирање сајта ОПЛАНЕТИ СЕ током целе 2013
 10. Медијска кампања путем локалних и других гласила, посебно интернет гласила током целе 2013

Боље Организована Рециклажa 2012

Како би се постигли сви циљеви који су посатвљени пројектом "Бор за Боље Организовану Рециклажу", Друштво младих истраживача Бор је припремило већи број активности које ће се спроводити током годину дана у сарадњи са бројним партнерима. Ради што бољег информисања, у доњој листи можете погледати детаље које укључује свака акција коју је припремио наш пројектни тим.

Активности пројекта

 1. Презентација пројекта ОПЛАНЕТИ СЕ - РЕЦИКЛИРАЈ: Бор је за Боље Организовану Рециклажу, као и презентација Локалног плана управљања отпадом, која се уз пригодан програм ученика ОШ „Душан Радовић“, организује поводом обележавања Светског дана еколошких покрета у оквиру програма „Еколошки дани Бора 2011” 17. новембра 2011. у Народној библиотеци Бор. Више види на Фејсбук страници ДМИ и Форуму.
 2. Едукативне радионице и креативне радионице пројекта - у 3 основне школе ( две градске и једној сеоској) реализују се током децембра 2011. и јануара 2012. радионице које се састоје из 3 дела. Детаљније...
 3. Такмичење школских екипа у знању – Организоваће се у школама у којима су одржане едукативне радионице, по принципу добровољног пријављивања ученика за учешће (у зависности од интересовања у такмичење у знању могу се укључити и остале школе). Ученици ће радити тест који ће саставити стручна екипа ДМИ Бор. Ученици који по броју поена заузму прва три места биће награђени мајицама, дипломом и адекватним наградама.
 4. Такмичење школа у прикупљању појединих врста отпада (ПЕТ, стари папир, лименке, електронски отпад и батерије) током трајања пројекта. Детаљније...
 5. Расписивање и реализација конкурса за литерарне и ликовне радове, фотографије, постере и слогане  марта и априла 2012.Детаљније...
 6. Централна активност програма "Опланети се! Рециклирај" мај 2012.Детаљније...
 7. Израда предмета од отпада ЛАМПА и Пењалица мај 2012.Детаљније...
 8. Излет на Дубашницу јун 2012.Детаљније...
 9. Екошкола Горњане 2012 јул 2012.Детаљније...