Боље Организована Рециклажа

Циљна група обухваћена пројектом су деца из обданишта,ученици основних и средњих школа; студенти (Технички факултет Бор); просветни радници, активисти локалних НВО; становници појединих градских и сеоских насеља, радници комуналног предузећа и потенцијални сакупљачи секундарних сировина.

Циљеви пројекта су:

- Порасла еколошка свест и мотивисаност грађана посебно младих да сопственим активностима допринесу смањењу количине и рециклажи отпада.

- Проширена мрежа различитих организација и институција које активно учествују у управљању отпадом, селекцији и рециклажи.

- Већи обим селекције и рециклажом смањена количина отпада уз проширење обухвата становништва и насеља организованим одвожењем отпада и тиме већи резултати у реализацији Локалног акционог плана управљања отпадом.

- Боља организованост и опремљеност локалног комуналног предузећа и његова сарадња са мрежом различитих организација.