Боље Организована Рециклажа

У реализацију пројекта биће укључен велики број партнера и институција (Канцеларија за заштиту животне средине Општине Бор, ЈКП „3.октобар“, Установа за децу, основне и средње школе, Технички факултет, Студентски центар, Асоцијација студената ТФ, Планинарско друштво „Црни врх“, Удружење грађана за волонтерске активности „Црни врх 45“ и друге НВО, Кошаркашки клуб „Баскет Бор“, Народна библиотека, Центар за културу, Канцеларија за младе Општине Бор, Месне заједнице у граду на чијој су територији локације главне локалне акције, месна заједница села Горњана и Кривеља, медији, предузећа и др.)

Кроз реалитацију пројекта очекују се следећи резултати:

Краткорочни:

Прикупљено мин 5 тона 4 врсте отпада (ПЕТ амбалаже, старог папира и картона, лименки, електронског отпада и батерија), прикупљено мин 1000 потписа, одржано 10 радионица са 100 учесника, компрексан програм Еко школе Горњане са 8 радионица и 30 учесника, презентиран јавности Локални план управљања отпадом и стављен на сајт  ДМИ Бор, објављени прилози у медијима, реализоване 2 самосталне акције чишћења са селекцијом отпада са укупно 100 учесника, одржано такмичење у знању са учешћем мин 6 школа и Студентским домом, реализован конкурс за литерарне, ликовне радове, фотографије и постере, организована изложба најбољих радова са планираних мин 100 учесника.

Дугорочни:

- Подигнут проценат количине прикупљања ПЕТ амбалаже за 10%, боље организовано прикупљање лименки и електронског отпада.
- Отпочело организовано прикупљање старог папира (склопљени уговори са рециклерским компанијама).
- Подигнута еколошка свест грађана, посебно младих о потреби управљања отпадом.
- Проблематика отпада постала стални део еколошких активности школа и стални део програма „Еколошки дани Бора“ (чији су организатори ДМИ Бор и канцеларија за животну средину општине Бор).
- Побољшана опремљеност и организација јавног комуналног предузећа (купљен и постављен већи број контејнера за селекцију отпада).
- Основан рециклажни центар (рециклажно двориште).
- Ојачано и проширено партнерство различитих институција у управљању отпадом, селекцији и рециклажи (потписани меморандуми о сарадњи са ЈКП „3. октобар“) – школа, културних институција, НВО.
- Проблематика управљања отпадом и рециклажа постала стални медијски садржај.