Завршна презентација достигнућа пројектаОПЛАНЕТИ СЕ:РЕЦИКЛИРАЈу Бору

У оквиру програма "ЕКОЛОШКИ ДАНИ БОРА 2012" у четвртак 22. новембра 2012. у Народној библиотеци Бор обележен је Светски дан еколошких покрета презентацијом достигнућа једногодишњег рада на подизању еколошке свести о отпаду и рециклажи који је спровео еколошки покрет Бора.

 Ради се о пројекту "ОПЛАНЕТИ СЕ:РЕЦИКЛИРАЈ!" који се спроводио у протеклих годину дана преко тридесет организација из Бора - НВО, школа и других образовних институција, културних институција, комуналних предузећа и рециклера, медија, органа управе и др. - док је носилац пројекта било Друштво младих истраживача Бор у сарадњи са Канцеларијом за животну средину општине Бор.

Пројекат је истовремено реализован у 12 градова Србије а носилац су били Зелена листа Србије и Зелена иницијатива Србије, чији је члан и Друштво младих истраживача Бор. Подршку су обезбедили донатори BCIF, USAID и Институт за локалне заједнице, као и Холандска амбасада, а у Бору и општина Бор.

Поред представљања резултата пројекта - реализоване су образовне и креативне радионице, такмичење у знању, такмичења у сакупљању рецикабилног отпада, централна манифестација у граду, израда предмета од отпада, чишћење отпада, еко школа, гласање за ЛАМПУ, фестивали рециклаже и науке и др., подељене су награде најбољим сакупљачима и креативцима који су израђивали предмете од отпада, наставницима и сарадницима на пројекту, као и дипломе свим организацијама учесницима и партнерима.

У оквиру такмичења у сакупљању отпада прикупљено је око 2,5  тоне старог папира, 350 килограма ПЕТ амбалаже и око 150 килограма лименки. Три школе и Студентски центар скопили су уговор са рециклером ПЕТ амбалажеЕурофоилома још две школе са Рецан фондом за прикупљање лименки. Подељене су и награде најбољим сакупљачима рецикабилног отпада: две колективне награде најбољим оделењима у школама, као и преко стотинак појединачних награда ученицима и наставницима, корисницима Студентског дома, члановима НВО и др.